simplii financial

  1. doludodo

    SIMPLII FINANCIAL信用卡如何还款

    论坛的各位大神好: 请教SIMPLII FINANCIAL信用卡如何还款? 几个月之前听说有一张免年费的信用卡和借记卡SIMPLII,所以上个月就申请一张SIMPLII FINANCIAL 的信用卡和借记卡。 后来信用卡下来了,但是借记卡申请失败,因为我的SIN是9开头的,客服说只给PR或者公民开卡,所以我只有信用卡。 我现在的银行账户只有加拿大工商银行的借记卡(开通了网上银行),和一张SIMPLII FINANCIAL 的信用卡。 请问加拿大工商银行如何给SIMPLII信用卡还款呢?网上银行翻来翻去只能在EFT转账汇款选择收款银行看到SIMPLII...
顶部