最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
(新加粵語版)
whixdhete.jpg 被一個電話吵醒,朋友要求我搭她上班.
大雪天,女性是比較害怕駕車我明白,以前也搭載過她上班,都在附近,所以一口答應了.
上了車後才知她又轉了工,在不同地方,又說不出地址,衹能在行車時指點我左轉右轉。一下子,就被帶到去401。

然而,這次要去的地方,竟然是Pickering附近湖邊小區.
昨天早9時,2月2日,401公路上的雪也可以,我的車仍控制如常,
但一離開公路,local路積雪就較厚,而且還要上斜下坡,幸好斜坡都有灑鹽,車子還能免強行駛.
經她左指左指下,安全將她送到目的地。
她下車後開始回程,但視野太差,錯失了一個路口,車子駛進一個死胡同,並且被積雪弄至動彈不得,前後都不能動.
我因無需工作,自知每逢大雪就不外出,所以沒換雪軚,沒買雪鏟,沒有預備任何寒冬應變急工具,衣物.

低擋慢車前後,左右轉軚盤增加磨擦,入檔後下車推........十多分鐘,都無法脫困境.湖邊風大,我所穿的衣物根本不能抵禦此種環境,全身打索,手腳都冰硬漸失知覺,衹好爬回車內取暖。
正當思考下一步驟之際,有人拍我車窗,一個年輕人對我說,"我為你清理一下周圍的雪,你再試試."
兩分鐘後,我就退車走出困境,因為要轉身看路上的車痕(track)及路口,也不能停下來,所以連向他道謝也沒有機會。

其實在加拿大,互相幫助推車之類是很普通的事,但這次,我卻連道謝一聲也沒有,我又是華人,不知人家會如何說如何想.
這件事令我在回家路上耿耿於懷!

回家後即上google map,依稀記得是個湖邊死胡同,可幸那附近湖邊衹有兩條路是有死胡同,很易就找到了,然後再沿街找一下朋友下車的房子好確實沒錯。

晚上去接朋友放工時,預早點出門,去超市買了合蛋卷.
開門時個中年男人,我說要找今早幫我的年青人,原來正是其子。
寒喧一番,送上蛋卷作謝便走,心安理得.
************************************************************

一個電話嘈醒左,朋友要我車佢番工。
大雪天,C9有車唔敢揸,明白既!
以前都車過佢番工,就係附近,咪一口應承左囉。
上左車,佢話轉左工,地址呢?唔知!但話佢認到路。
ok,咪由佢指指點點帶路囉.
真係唔多ok,比佢點左我上高速公路.
好彩雖然路面的雪清唔晒,但我架車揸慢少少都重應付得黎。
問佢要去幾遠,唔知,衹知有個出口有大牌個英文係W字頭!
惗極都惗唔到係邊個出口時,就到左20幾公里外既Pickering附近既湖邊小區!
離開左高速公路,local街啲雪都無乜點清過,加上又要上坡落斜,
又好彩路都灑左溶雪鹽,係佢繼續點左點右下,
我架錢七都重好勉強咁成件送佢到目的地.

她落車後開始回程,但視野太差,錯失了一個路口,
就咁就駛左入一條不歸路,被積雪困住動彈不得,前後都郁唔到.

我因自知每逢大雪就唔會出街,所以無換雪軚,無買雪鏟,
甚至無係車預備任何寒冬應變工具同衣物.

低波慢車前後,左右轉軚盤增加磨擦,入波後無人駕駛落車推........
十幾分鐘,都無辦法甩身.湖邊風大,我所著既衫根本頂唔住呢種環境,
全身打冷震,手腳都開始無乜感覺,拿拿林跳番上車取暖。
正當要惗下一步點死法之際,有人拍我車窗,一個後生仔同我講,
"After I shovel the snow, you try again"
唔洗兩分鐘,我就甩左身,因為要轉身睇路上既車痕(track)同路口,
唔可以停得低,所以連同佢講聲唔該既機會都無。
其實係加拿大,互相幫助推車, start車之類係好普通既事,
但呢次,我係連唔該一聲都無,重我係中國人,唔知人家會點想同點講假.
呢樣令我在番家途中耿耿於懷!

番到屋企後即上google map,憑依稀記得係湖邊既掘頭路,
可幸果附近湖邊衹有兩條路是有掘頭路,好易就搵到,
然後再沿住條街搵一下朋友落車果間屋去確實無錯。

晚上去接朋友放工時,預早少少出門,去超市買左盒蛋卷.
開門時係個中年男人,我話想搵今朝幫我果個後生仔,原來正是其子。
寒喧一番,送上蛋卷作謝就走,心安理得晒.
 

附件

  • snap2283 (1).jpg
    snap2283 (1).jpg
    62.4 KB · 查看: 14
  • wete1.jpg
    wete1.jpg
    124.7 KB · 查看: 12
最后编辑: 2015-02-03
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
这一声谢没来得及说出是挺难受的,好在楼主有心真让你找到了,人也就舒坦了。
话说楼主这朋友可不是一般朋友吧,那恶劣天气早上送晚上接的,哈哈
花在google map時間有兩小時以上,也幸好找得到,否則會有一陣子難受.
天氣其實不認真認真差,衹是我車子沒為嚴冬做裝備.
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
:wdb17:
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
加拿大好人真多。我突然想起一件在英国的事情。 有天我和老婆在路上因为买东西吵了起来,她拿买的东西甩在我身上几下,给我弄火了,我看见没人就顺手推了她一下,她打了个踉跄,我在前她在后走,突然一辆车停在我面前,下来两个17/18的小伙子,一把把我堵在墙角,我以为他们是打劫的呢,结果等我老婆过来,其中的一个人上去问她,你有没有受伤,你用不用报警什么的,我老婆急忙说我们是夫妻,刚才打着玩儿呢,两个小伙这才做罢, 还警告了我一通, 给我老婆那个得意的呀,还说了些风凉话,不过心里面还是挺敞亮的,说明在西方世界,给弱者的保护已经是全民的意识了,天国这点要差点。
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
加拿大好人真多。我突然想起一件在英国的事情。 有天我和老婆在路上因为买东西吵了起来,她拿买的东西甩在我身上几下,给我弄火了,我看见没人就顺手推了她一下,她打了个踉跄,我在前她在后走,突然一辆车停在我面前,下来两个17/18的小伙子,一把把我堵在墙角,我以为他们是打劫的呢,结果等我老婆过来,其中的一个人上去问她,你有没有受伤,你用不用报警什么的,我老婆急忙说我们是夫妻,刚才打着玩儿呢,两个小伙这才做罢, 还警告了我一通, 给我老婆那个得意的呀,还说了些风凉话,不过心里面还是挺敞亮的,说明在西方世界,给弱者的保护已经是全民的意识了,天国这点要差点。
我也恨天国不成钢,但是也甭把结论放天国,就说在加拿大,你碰上这类事情,会不会17/18那么做?
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
Honestly, LZ friend's behavior is out of my understanding, if very close, it is another case....
LZ Hao Ren:wdb17:
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
加拿大好人真多。我突然想起一件在英国的事情。 有天我和老婆在路上因为买东西吵了起来,她拿买的东西甩在我身上几下,给我弄火了,我看见没人就顺手推了她一下,她打了个踉跄,我在前她在后走,突然一辆车停在我面前,下来两个17/18的小伙子,一把把我堵在墙角,我以为他们是打劫的呢,结果等我老婆过来,其中的一个人上去问她,你有没有受伤,你用不用报警什么的,我老婆急忙说我们是夫妻,刚才打着玩儿呢,两个小伙这才做罢, 还警告了我一通, 给我老婆那个得意的呀,还说了些风凉话,不过心里面还是挺敞亮的,说明在西方世界,给弱者的保护已经是全民的意识了,天国这点要差点。
很高興有人一起跟我分享些正能量的事,謝呀
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
楼主还好,能表心意。

我们是自己犯错,车陷在冰上的雪堆里,附近周围哪里人影都看不到。所有自己能想能用的招数都用了,车还出不来!!!!

哪个急啊……

很快远远看到有三个当地魁北克青年走来给我们推车,车轮扬起的雪绒把我这个参与推车的人都呛的不行。花了差不多7-8分钟才把车推出雪堆。我们说的英语他们说法语,感谢的话一箩筐人家也不懂不是?

当时就想着要是能送他们点中国酒也好啊。可是那些人推完车就四散走了……老外都是活雷锋这话是我来魁北克常从中国人嘴里听到!
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
Honestly, LZ friend's behavior is out of my understanding, if very close, it is another case....
LZ Hao Ren:wdb17:
"以前也搭載過她上班,都在附近,所以一口答應了.
上了車後才知她又轉了工,在不同地方工作,又說不出地址,衹能在行車時指點我左轉右轉。一下子,就被帶到去401".
上了高速公路,路面環境覺得不太差(那時我仍未知要去到Pickering,她完全不懂英文,衹能告訴我那大路的首字母是W.)當去到那exit,也不能說不再送她吧!
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
楼主还好,能表心意。

我们是自己犯错,车陷在冰上的雪堆里,附近周围哪里人影都看不到。所有自己能想能用的招数都用了,车还出不来!!!!

哪个急啊……

很快远远看到有三个当地魁北克青年走来给我们推车,车轮扬起的雪绒把我这个参与推车的人都呛的不行。花了差不多7-8分钟才把车推出雪堆。我们说的英语他们说法语,感谢的话一箩筐人家也不懂不是?

当时就想着要是能送他们点中国酒也好啊。可是那些人推完车就四散走了……老外都是活雷锋这话是我来魁北克常从中国人嘴里听到!
加拿大人,從來都衹道謝就了事的,(以嚴冬路上幫助推車,start車等等),無需任何物質相贈。
如果我當時能道謝,絕不會回頭送蛋卷.
 

Similar threads

家园推荐黄页

家园币系统数据

家园币池子报价
家园币最新成交价
家园币总发行量
加元现金总量
家园币总成交量
家园币总成交价值

池子家园币总量
池子加元现金总量
池子币总量
1池子币现价
池子家园币总手续费
池子加元总手续费
入池家园币年化收益率
入池加元年化收益率

微比特币最新报价
毫以太币最新报价
微比特币总量
毫以太币总量
家园币储备总净值
家园币比特币储备
家园币以太币储备
比特币的加元报价
以太币的加元报价
USDT的加元报价

交易币种/月度交易量
家园币
加元交易对(比特币等)
USDT交易对(比特币等)
顶部